1
Thông tin cá nhân
2
Tính phù hợp
3
Quá trình đầu tư
4
Tờ khai
5
Thỏa thuận

SẢN PHẨM

THÔNG TIN LIÊN HỆ

ĐỊA CHỈ

VUI LÒNG CUNG CẤP TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG LIÊN KẾT VỚI TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CỦA BẠN

TÌNH TRẠNG CÔNG VIỆC VÀ TÀI CHÍNH

TÍNH PHÙ HỢP

PHÂN LOẠI

SỐ NĂM KINH NGHIỆM GIAO DỊCH

TẦN SUẤT GIAO DỊCH MỖI THÁNG

KHỐI LƯỢNG CÁC GIAO DỊCH TRONG 12 THÁNG QUA khối lượng giao dịch USD danh nghĩa

TỜ KHAI KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Agreement Consent

Tôi xác nhận đã đọc và đồng ý với Thông tin Thị trường và PhíHoa hồng của Zenfinex

Khai báo Dữ liệu thị Trường. Khách hàng/ bạn sẽ truy cập hoặc sử dụng Dữ liệu Thị trường theo nội dung sau:

(a) bạn sẽ truy cập và sử dụng Tài khoản mở bằng Zenfinex và Dữ liệu thị trường chỉ với tư cách cá nhân của bạn và không nhân danh công ty;

(b) bạn sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu Thị trường cho việc quản lý các quỹ cá nhân của mình và không phải với tư cách là nhà tư vấn, sàn đầu tư cho cộng đồng hoặc cho việc đầu tư của của bên thứ ba hoặc các quỹ hợp tác;

(c) nếu bạn được tuyển dụng bởi một tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính hoặc đầu tư chuyên nghiệp và / hoặc nếu bạn hiện đã đăng ký hoặc đủ điều kiện làm nhà kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp hoặc cố vấn đầu tư trên bất kỳ sàn giao dịch, cơ quan quản lý hoặc hiệp hội nghề nghiệp quốc gia hoặc khu vực nào, bạn xác nhận và chắc chắn rằng quyền tiếp cập của bạn vào Dữ liệu thị trường sẽ chỉ dành cho mục đính sử dụng cá nhân;

và (d) bạn sẽ không phân phối, truyền bá, tái xuất bản hoặc cung cấp bất kỳ Dữ liệu Thị trường nào cho bất kỳ bên thứ ba nào theo bất kỳ cách nào.

Tôi xác nhận và tuyên bố rằng tôi trên 18 tuổi và các câu trả lời và thông tin được cung cấp trong Ứng dụng Tài khoản này là đúng sự thật, chính xác và cam kết sẽ thông báo bằng văn bản cho Zenfinex nếu dữ liệu này có bất kỳ thay đổi nào. Tôi đảm bảo rằng tôi không vi phạm bất kỳ quy định nào tại quốc gia tôi cư trú khi giao dịch với Zenfinex.

Documents required to complete your application

– Copy of a valid passport, national ID card or photocard driving license.

– Copy of a household register, property right certificate or recently dated (within 4 months) utility bill or bank statement. Please note that online bills or statements printed off the internet are not acceptable.

– Documents should be clear, in color and copies of both the front and back of any card should be provided.

– If you are unable to provide the documents requested, please contact Client Services to discuss possible alternatives.